real_

                   ЦСЛ е акредитирана лаборатория съгласно изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025 от ИА „БСА”, гр.София. Сертификатът за акредитация е с рег.№ 121 ЛИ. Изпитванията в обхвата на акредитация са:
1. Бетон – якост на натиск, определяне на слягане, изпитване без разрушаване;
2. Пясък – зърнометричен състав, съдържание на отмиваеми частици;
3. ЕДМ -   зърнометричен състав, съдържание на отмиваеми частици;
4. Цимент – якост на натиск, определяне на начало и край на свързване, обемопостоянство;
5. Строителни почви – определяне на водно съдържание, определяне на плътност.

                   Лабораторията участва всяка година в междулабораторни сравнителни изпитвания и получените резултати ни нареждат сред трите най - добри лаборатории. ЦСЛ е оборудвана с нови апарати и машини преди 3 години по програма ФАР. Мобилноста ни позволява да посещаваме обекти в цяла северна България – гр. Лом, гр.Свищов, гр.Тутракан, гр.Силистра, гр.Разград, гр.Дулово, гр.Исперих, гр.Бяла и други.  Партнираме си със сходни по обхват лаборатории и организации, като: СЛ гр.Габрово, СЛ при ЗСКИ гр.Свищов, ОК от вид С при РСК АД, СЛ при Скални материали, НСИЛ Инфраструктура гр.София, Съюза на лабораторните специалисти в България и много други.

                   ЦСЛ се е доказала на пазара като коректен и компетентен партньор. Наши клиенти през последните години са: „ВИП Билдинг - БГ” ЕООД гр.Асеновград, „Стройконсулт”ЕООД гр.Сливен, „ОТС” ООД гр.София, „Бревис” ООД гр.Дулово, „Унистроймат” ООД гр.Русе, „Роан -90” ООД гр.Русе, „Интис” ООД гр.Русе, МЦ Баухеми ЕООД гр.София, „Технополис България”ЕАД гр.София, „Хоризонт –Иванов”ЕООД гр.Плевен, „Берус”ООД гр.Русе, „Водстрой”АД гр.Разград, „Кордеел”ЕАД гр.София, „Софстрой” АД гр.София, СПХ Инфраструктура гр.София, „Хохтийф Констръкшън” АГ, „Монолит – София” АД гр.София, „Райкомерс Констръкшън”АД гр.София, „Медиком” ООД гр.Русе, „Инфрабулимпекс”ЕООД гр.Русе, „Консорциум за инженерингови проекти и строителство” ДЗЗД гр.София и много други.
                   Ако желаете да се свържете с нас можете да го направите на един от следните телефони: 082/ 84 20 05, 0885914087, 0885620743, 0887575109 и на dunavrs@mlnk.net .
1